ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 25 października 2020

1. Przypomnienie: w związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej i wprowadzeniem przez władze państwowe ograniczeń liczby uczestników zgromadzeń religijnych, mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie dla zdrowia i życia, Ordynariusz Diecezji udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane do dnia 15 listopada br. wiernym Diecezji Włocławskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie. Dlatego korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych. Eucharystia w dni powszednie, ze względu na zmianę czasu, o godz. 17.00.   2. Komunikat dotyczący organizacji Uroczystości Wszystkich Świętych w Diecezji Włocławskiej. 3. Apel o modlitwę, o powrót do zdrowia Księdza Biskupa Wiesława Meringa. 4. Ostatnia niedziela października w kalendarzu liturgicznym obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego kościoła parafialnego,

czytaj więcej

Komunikat dotyczący organizacji Uroczystości Wszystkich Świętych w Diecezji Włocławskiej

Włocławek, 23 października 2020 r. L.dz. 1071/2020 Komunikat dotyczący organizacji Uroczystości Wszystkich Świętych w Diecezji Włocławskiej W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i wprowadzonymi w dniu 23 października br. przez stronę rządową obostrzeniami, Kuria Diecezjalna informuje o decyzjach podjętych przez biskupa włocławskiego Wiesława Meringa: W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze święte powinny zostać odprawione w kościołach parafialnych według porządku niedzielnego, z uwzględnieniem możliwości sprawowania ich na tych cmentarzach, na których znajdują się kościoły lub kaplice, zgodnie z nałożonymi przez władze limitami liczby uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 7 m2). Na cmentarzach odwołane zostają Msze święte polowe, nabożeństwa i procesje. Ich celebrację należy przenieść do kościołów. Ofiary składane na tacę w dzień Wszystkich Świętych tradycyjnie przeznaczone są na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Zachęca

czytaj więcej

DEKRET

Włocławek, 17 października 2020 r. L.dz. 1054/2020 DEKRET Dyspensa oraz zarządzenie w sprawie duszpasterstwa w warunkach nowych rygorów sanitarnych Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Należy przy tym pamiętać, że  dyspensa udzielana jest dla duchowego dobra wiernych i zwalnia od konkretnego obowiązku zachowania prawa w szczególnym przypadku i dla słusznej przyczyny, dlatego brak możliwości uczestnictwa w Mszy niedzielnej zawsze pozostaje raną, stąd należy rozbudzać pragnienie Eucharystii i uczestniczyć w niej, gdy tylko nadarzy się ku temu sposobność. Dlatego korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych. Dla stworzenia możliwości udziału większej liczby wiernych w Eucharystii, poszczególni proboszczowie i rektorzy kościołów mogą skorzystać z prawa do trynacji lub kwadrynacji

czytaj więcej